TOGÜ’den Halk Tv’deki Gerçek Dışı Yayına Düzeltme

Üniversitemiz TOGÜ hakkında Halk TV’de ortaya atılan asılsız iddialar ve iftiraların karşısında durmak adına hazırladığımız kapsamlı tekzip ve düzeltme metni, ilgili tüm mercilere iletilmiştir. Bu metin, doğru bilgileri içermekte olup, üniversitemizin itibarını korumak amacıyla hazırlanmıştır. Toplumumuza dürüstlük ilkesiyle hizmet etmeye devam ederken, gerçek dışı haberlere karşı şeffaf bir duruş sergilemeyi sürdüreceğiz.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü
Tekzip ve Düzeltme Metni
19.12.2023 tarihinde Halk TV isimli kanalda yayınlanan ‘Kayda Geçsin’ adlı programda üniversitemiz ile ilgili asılsız, kamuoyunu yanıltıcı ve yönlendirici nitelikte haber ve bilgilere yer verilmiş olup, asılsız iddia ve ithamlara karşı cevap verme zorunluluğu doğmuştur.
Halk TV yayınında yer verilen sahte makbuz olduğu iddia edilen söz konusu belgeler, Prof. Dr. Bünyamin ŞAHİN tarafından Goodmus Learning Center adlı firma ile imzalanan protokol çerçevesinde üniversitemize TÖMER kurs ücreti olarak yatırılan ücretleri ödeme teyit belgeleridir. Söz konusu ücretler ilgili firma yetkilisi tarafından TÖMER kurs ücreti olarak üniversitemiz döner sermaye hesabına yatırılmıştır. Uluslararası öğrencilerin vize alabilmeleri için Büyükelçilik veya Konsolosluklar tarafından en az bir dönem kurs ücretini yatırdıklarını ibraz etmeleri beklenmektedir. Bu nedenle, söz konusu belgeler TÖMER’de görevli personel tarafından adlarına ücret yatırılan öğrencilerin vize alabilmeleri için kurs ücretlerinin Üniversitemizin resmi banka hesaplarına yatırıldığını teyit eden bir belge niteliğindedir.
Rektör Prof. Dr. Fatih YILMAZ, 26.12.2019 tarihinde TÖMER’deki görevinden ayrılmış olup, haberde ismi geçen Hamza CIBIL ise 23.01.2020 tarihinde TÖMER’de göreve başlamıştır. Hamza CIBIL’ın TÖMER’deki görevi, 17.05.2021 tarihinde, elden para alarak görevi kötüye kullanma gerekçesiyle hakkında yürütülen idari ve ceza soruşturmaları ile kamu zararının tahsiline ilişkin incelemeye binaen önceki dönem Rektörü tarafından sonlandırılmıştır.
Hamza CIBIL TÖMER’deki görevinden ayrıldıktan yaklaşık bir yıl sonra, rektörlük atamalarının yapılacağı 2022 yılında, atama tarihinden yaklaşık 5 ay önce, 22.06.2022 tarihinde Prof. Dr. Fatih YILMAZ hakkında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur. Bu nedenle dönemin rektörü 07.07.2022 tarihinde konuya ilişkin inceleme başlatmıştır. İncelemeci olarak görevlendirilen öğretim üyesi inceleme raporunda, Prof.Dr. Fatih YILMAZ ile Hamza CIBIL’ın aynı zamanlarda TÖMER biriminde çalışmaması ve Prof.Dr. Fatih YILMAZ’ın görev yaptığı dönemde öğrenciler tarafından yatırılan kurs ücretlerinin tamamının TÖMER banka hesap hareketlerinde görüldüğü ve bire bir eşleştiği tespitlerine yer vererek, herhangi bir adli ve idari soruşturmaya gerek görmemiştir. İnceleme sonucu, suç duyurusunda bulunan Hamza CIBIL’a, usule göre Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mücahit EĞRİ tarafından tebliğ edilerek süreç sonlandırılmıştır.
Hamza CIBIL’ın öğrencilerden elden para aldığı ile ilgili olarak hakkında adli, cezai ve idari süreçler tamamlanmıştır. Hamza CIBIL hakkında yapılan ceza yargılamasında görevi kötüye kullanmak fiilinden hakkında hapis cezasına hükmedilmiş olup, yargı süreci devam etmektedir. Ayrıca bu kişi hakkında disiplin soruşturmasında kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası idare mahkemesi kararın ile kesinleşmiştir. Yine Hamza CIBIL’ın öğrencilerden kayıt ücretlerini elden tahsil edip üniversite hesabına aktarmadığı tespit edilmiş olup, 25.942 Amerikan dolarının tahsili amacıyla icra takibi başlatılmış ve süreç devam etmektedir.

tokat son dakika haberlerine göz atmak için hemen tıklayın!

Rektör Prof. Dr. Fatih YILMAZ 15.01.2019-27.08.2020 tarihleri arasında Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü görevini yürütmüş ve koordinatörlük görevini 27.08.2020 tarihinde yurt dışında yapılan sınav evrakları, dekontlar, protokoller ve ilgili tüm belgeleri usulüne ve mevzuata uygun olarak karşılıklı ıslak imzalı tutanak altına alarak Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Kubilay ÖZYER’e devretmiştir.
Rektör Prof. Dr. Fatih YILMAZ ilgili görevden ayrıldıktan yaklaşık iki yıl sonra, YÖK Başkanlığı tarafından bir önceki rektör döneminde uluslararası ilişkiler koordinatörlüğünde görev yapan personel ve yöneticiler ile ilgili olarak 16.02.2022 tarihinde inceleme başlatılmış ve bu inceleme 21.11.2022 tarihinde Yükseköğretim Kurulunun onayı ile idari ve cezai soruşturmaya dönüştürülmüştür. Bu soruşturma halen YÖK tarafından devam ettirilmektedir.
Rektör Prof. Dr. Fatih YILMAZ göreve geldikten sonra, YÖK bünyesinde yürütülen soruşturmaya paralel olarak 2022 yılına ilişkin Uluslararası ilişkiler Koordinatörlüğünde yürütülen iş ve işlemler ile ilgili olarak inceleme ve gerekirse soruşturma başlatmış olup, ilgili dönemde görev yapan kişiler hakkında bu süreç titizlikle yürütülmektedir.
Nitekim, Sayıştay Başkanlığı, 2023 yılı başında yaptığı geçmişe dair incelemelerde, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğündeki usule aykırı yersiz ödemeleri tespit etmiş; sorumlulara geri ödemeye dönük sorgu çıkarmış olup, mali yargı sürecini devam ettirmektedir.
Yayında Üniversitemiz ile ilgili öne sürülen iddialar YÖK, Sayıştay ve Üniversitemiz tarafından yürütülen soruşturmaları manipüle etmek, Rektörümüzü ve Üniversitemiz yönetimini karalamak, gerçeği saptırmak suretiyle kamuoyunda ters algı oluşturmaya dönük kasıtlı ve maksatlı olarak belli çevrelerce kurgulanmıştır.
Ayrıca, söz konusu TV yayınında Türk Yükseköğretim Sistemimiz ve Üniversitelerimizin yürüttüğü eğitim ve araştırma faaliyetleri karalanmış ve Türk akademisyenleri küçük düşürülmüştür.
31 yılı geride bırakan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin başarısını gölgelemek, mesnetsiz ve ispatsız iddia ve belgelerle itibarını zedelemek ve yukarda söz edilen soruşturmaları akamete uğratmak maksadıyla girişildiği anlaşılan bu saldırı ve iftiralara karşı adli makamlara suç duyurusunda bulunduğumuzu ve yasal haklarımızı kararlılıkla savunacağımızı,
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TOGÜ’den Halk Tv’deki Gerçek Dışı Yayına Düzeltme yazısı ilk önce SafaTV – SRT üzerinde ortaya çıktı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir